□ 2 copii după actul de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate) 

□ 2 copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;

□ O copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului); 

□ Cerere de evaluare; 

□ Ancheta socială de la SPAS/primărie cu factorii de mediu (anexa 6 din ordinul 1985/2016);

□ Fişa medicală sintetică de la medicul de familie; 

□ Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate; să conţină: diagnostic complet, cod boală stadiul evolutiv al bolii complicaţiile bolii, tratament efectuat implicaţiile bolii asupra funcţiilor organice) – Copii ale documentelor medicale adiţionale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare); 

□ Fişa de evaluare psihologică de la un psiholog atestat în psihologie clinică, obligatorie: – la prima cerere de încadrare în grad de handicap, indiferent de boală; – în cazul copiilor cu dizabilităţi neurologice, psihice sau asociate; – în cazul copiilor cu HIV/SIDA sau boală canceroasă);

 □ Fişa psihopedagogică (dacă copilul urmează o formă de învăţământ); 

□ O copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare (atunci când este cazul); Programarea în vederea reevaluării copiilor încadraţi în grad de handicap se face cu 60 de zile înainte de expirarea certificatului de handicap. 

Programarea se face: – la sediul DGASPC Alba, Serv. de evaluare complexă copii, cam.10; 

– telefonic la nr. de telefon: 0258-818266, int.207 

– e-mail: sec_copii_ab@protectiasocialaalba.ro Documentele de mai sus trebuie depuse la SECC Alba în data programării de către părinţi sau aparţinătorii legali ai copilului. In cazul părinţilor plecaţi in străinătate trebuie depus la dosar actul cu persoana desemnată ca reprezentant legal al copilului (hotărârea sau sentinţa civilă de plasament, etc.) şi documentul cu prestaţiile de care beneficiază copilul pe teritoriul statului in care părinţii au reşedinţa/domiciliul (daca este cazul).

ATENȚIE! TOATE DOCUMENTELE DEPUSE LA DOSAR TREBUIE SĂ FIE ÎNREGISTRATE ȘI DATATE CERTIFICATUL MEDICAL FORMAT A5 TREBUIE SĂ FIE SEMNAT ȘI ŞTAMPILAT DE MEDICUL SPECIALIST ŞI DE DIRECTORUL MEDICAL AL UNITĂŢII SANITARE CARE A ELIBERAT DOCUMENTUL. COPILUL TREBUIE INSOŢIT DE UNUL DIN PĂRINŢI SAU DE PERSOANA DESEMNATĂ LEGAL SĂ IL REPREZINTE


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *