Anunt privind emiterea somatiei si titlului executoriu privind Takacs Albert Csaba

Privind emiterea somatiei §i titlului executoriu privind pe Takacs Albert Csaba cu domiciliu in mun.Hunedoara, jud.Hunedoara.

In conformitate cu prevederile art.46 si 47 din Legea nr.207/2015 Codul de procedure fiscala, se aduce la cunostinta ca pentru debitorul Takacs Albert Csaba cu domiciliu Tn mun.Hunedoara, jud.Hunedoara au fost emise urmStoarele documente: Somalia nr.886/27.11.2020 privind pe Takacs Albert Csaba Titlu executoriu nr.886/27.11.2020 privind pe Takacs Albert Csaba